دبستان دخترانه فرهنگیان tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com 2020-10-26T14:02:18+01:00 mihanblog.com نرم افزار شاد 2020-04-19T18:08:32+01:00 2020-04-19T18:08:32+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/547 زهرا حسن داعی توجه توجهقابل توجه کلیه دانش آموزان عزیزبنا به دستور و مصوبه آموزش و پرورش کلیه دانش آموزان ملزم به ادامه آموزش در سامانه شاد هستند و آموزگاران از اول اردیبهشت ماه کلیه آموزش ها را در این سامانه ادامه میدهند.لذا خواهشمند است نسبت به نصب سامانه شاد به ادرس زیر اقدام فرماییداحتراما برای نصب شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) بر روی لینک زیر کلیک نمایید:http://shaddl.medu.ir توجه توجه
قابل توجه کلیه دانش آموزان عزیز
بنا به دستور و مصوبه آموزش و پرورش کلیه دانش آموزان ملزم به ادامه آموزش در سامانه شاد هستند 
و آموزگاران از اول اردیبهشت ماه کلیه آموزش ها را در این سامانه ادامه میدهند.
لذا خواهشمند است نسبت به نصب سامانه شاد به ادرس زیر اقدام فرمایید
احتراما برای نصب شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
http://shaddl.medu.ir
]]>
فیلم آموزشی - عضویت در سامانه سفیران سلامت - آوای سلامتی 2020-03-13T19:40:06+01:00 2020-03-13T19:40:06+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/546 زهرا حسن داعی برای مشاهده فیلم آموزشی - عضویت در سامانه سفیران سلامت - آوای سلامتی اینجا را کلیک کنید  http://Iec.behdasht.gov.irلینک بالا جهت دانلود نرم افزار برای شرکت در مسابقه برای مشاهده فیلم آموزشی - عضویت در سامانه سفیران سلامت - آوای سلامتی اینجا را کلیک کنید
 http://Iec.behdasht.gov.ir

لینک بالا جهت دانلود نرم افزار برای شرکت در مسابقه
]]>
سئوالات نگارش ، املا و نکات درس دوازدهم - ادبیات ششم 2020-03-12T07:50:49+01:00 2020-03-12T07:50:49+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/544 زهرا حسن داعی ادبیات پایه ششم سئوالات نگارش ، املا و نکات درس دوازدهم ادبیات پایه ششم
سئوالات نگارش ، املا و نکات
درس دوازدهم
]]>
پاسخ سوالات جععه 16 اسفند - ادبیات ششم 2020-03-12T07:47:55+01:00 2020-03-12T07:47:55+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/541 زهرا حسن داعی ]]> آزمون ریاضی - پایه پنجم 2020-03-12T07:38:28+01:00 2020-03-12T07:38:28+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/539 زهرا حسن داعی شروع ازمون ریاضی در منازل شمااز والدین محترم خواهشمندم سوالات را در برگه ای سفید نوشته و با همکاری سایر اعضای خانواده فضایی آرام را برای فرزند خود فراهم نمایید تا به خوبی فرآیند پاسخدهی صورت گیرد.مدت ازمون 60 دقیقه میباشد.لطفا پس از تصحیح و امضای تاریخ دار،آن را نزد خود مرتب نگه دارید و سپس به معلم خود تحویل دهید.سپاس شروع ازمون ریاضی در منازل شما
از والدین محترم خواهشمندم سوالات را در برگه ای سفید نوشته و با همکاری سایر اعضای خانواده فضایی آرام را برای فرزند خود فراهم نمایید تا به خوبی فرآیند پاسخدهی صورت گیرد.
مدت ازمون 60 دقیقه میباشد.
لطفا پس از تصحیح و امضای تاریخ دار،آن را نزد خود مرتب نگه دارید و سپس به معلم خود تحویل دهید.
سپاس
]]>
امتحان علوم - پایه پنجم 22 اسفند 2020-03-12T07:32:51+01:00 2020-03-12T07:32:51+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/538 زهرا حسن داعی امتحان علوم - پایه پنجم 22 اسفند دخترای گل ،گل دختراااااا بدویید اماده بشید که میخوام امتحان علوم ازتون بگیرم....  هر وقت کامل نوشتی از خانوادت خواهش کن برات تصحیح کنند و با تاریخ و امضای خود نظرشان را برات بنویسند امتحان علوم - پایه پنجم 22 اسفند
دخترای گل ،گل دختراااااا بدویید اماده بشید که میخوام امتحان علوم ازتون بگیرم.... 
هر وقت کامل نوشتی از خانوادت خواهش کن برات تصحیح کنند و با تاریخ و امضای خود نظرشان را برات بنویسند
]]>
مطالعات چهارم - 22 اسفند 2020-03-12T07:25:36+01:00 2020-03-12T07:25:36+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/537 زهرا حسن داعی آموزش مطالعات( جلسه سوم)درس مطالعات  درس ۱۸راادامه میدهیمپوشش گیاهی و جانوری در ایرانابتدا با دقت پاور پوینت درس ۱۸ را مشاهده نماییدبرای مشاهده پاور پوینت اینجا را کلیک کنید به صورت خلاصه درس در یک نگاه را نوشته امنکات مهم درس را رادر دفتر بنویسبا توجه به تصویر صفحه ی ۸۱ به سوالات  زیر پاسخ دهید:_از کوهان شتر .....و.....ذخیره می شود._مژه های بلند شتر چشم او را در برابر ....و.....محافظت می کند._دهان شتر به گونه ای است که می تواند گیاهان ....را بخورد._پاهای پهن  شتر آموزش مطالعات( جلسه سوم)
درس مطالعات  درس ۱۸راادامه میدهیم
پوشش گیاهی و جانوری در ایران
ابتدا با دقت پاور پوینت درس ۱۸ را مشاهده نمایید
برای مشاهده پاور پوینت اینجا را کلیک کنید
به صورت خلاصه درس در یک نگاه را نوشته ام
نکات مهم درس را رادر دفتر بنویس
با توجه به تصویر صفحه ی ۸۱ به سوالات  زیر پاسخ دهید:
_از کوهان شتر .....و.....ذخیره می شود.
_مژه های بلند شتر چشم او را در برابر ....و.....محافظت می کند.
_دهان شتر به گونه ای است که می تواند گیاهان ....را بخورد.
_پاهای پهن  شتر باعث می شود به راحتی روی .....حرکت کند و در آن فرو نرود.


سوالات زیر را در دفتر بنویسید و بعد از مرور درس  به آنها پاسخ دهید:

۱.در ناحیه ی آب و هوایی........ دوره ی گرما طولانی و میزان بارش کم است.

۲.جانورانی مانند گوزن ،بز کوهی و روباه در ناحیه ی ....... زندگی می کنند.

۳.چه گیاهانی در ناحیه ی معتدل خزری می رویند؟

۴.کدام منطقه از نواحی کوهستانی چراگاه گوسفندان است؟


دختر محقق من
یک تحقیق در مورد تفاوت پلنگو یوزپلنگ بنویسید:
دانش آموز عزیز
فعالیت صفحه ی ۸۲ را که تصاویر مختلف زندگی جانوری در مناطق مختلف است را شماره گذاری کن و سپس رنگ آمیزی کن
پاسخ سوالات درس ۱۷

۱_چند ناحیه ی آب و هوایی در ایران وجوددارد؟
پاسخ سوال ۱:معتدل و مرطوب خزری_معتدل نیمه خشک کوهستانی _گرم و خشک _گرم و شرعی سواحل جنوب

۲_با توجه به نموداربارش ص۷۶ آیادررامسرهمه ی ماه های سال باران می بارد؟بارش شهر رامسر و همدان را مقایسه کنید.
پاسخ سوال ۲:بله_در رامسر میزان بارندگی در همه ی ماه های سال وجود دارد اما در همدان که در ناحیه ی کوهستانی است به اندازه ی ناحیه ی خزری پر باران نیست

۳_ویژگیهای آب وهوایی منطقه ی خزری را بنویسید.
پاسخ سوال ۳:الف)باران فراوان می بارد
ب)گرما و سرمای شدید وجود ندارد
 ج)وسعت ناحیه ی خزری بسیار  کم است
 
۴_بندرعباس از مناطق خشک ایران است چرا؟
زیرا این شهر در ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوب است که مقدار بارش کم است
درضمن دخترهای گلم هر موقع اشکال داشتی میتوانی به فیلم یا متن کتاب مراجعه کنی

]]>
آموزش ریاضی (جلسه سوم ) - پایه چهارم 2020-03-12T05:27:41+01:00 2020-03-12T05:27:41+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/535 زهرا حسن داعی شروع آموزش ریاضی (جلسه سوم) 1- بدون مقدمه گام به گام همراه با کتاب فعالیت صفحه 86 را شروع می کنیم.به قسمت اول فیلم آموزشی توجه کنید:برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید قسمت دوم فیلم قسمت سوم قسمت چهارم تکالیف جلسه بعدی:1- تمرین صفحه 89 کتاب ریاضی2- کاربرگ شماره 4 که در دفتر ریاضی می نویسید و پاسخ می دهید. شروع آموزش ریاضی (جلسه سوم)
 1- بدون مقدمه گام به گام همراه با کتاب فعالیت صفحه 86 را شروع می کنیم.
به قسمت اول فیلم آموزشی توجه کنید:
برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید
قسمت دوم فیلم
قسمت سوم
قسمت چهارم
تکالیف جلسه بعدی:
1- تمرین صفحه 89 کتاب ریاضی
2- کاربرگ شماره 4 که در دفتر ریاضی می نویسید و پاسخ می دهید.
]]>
مطالعات ششم - 21 اسفند ماه - درس 18 2020-03-11T04:25:54+01:00 2020-03-11T04:25:54+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/534 زهرا حسن داعی مطالعات ششم - 21 اسفند ماه - درس 18 برای دریافت پاورپوینت مربوط به درس 18 اینجا را کلیک کنید برای دریافت سوالات مربوط به درس 18 اینجا را کلیک کنید دختران عزیزم پاور درس 18 را با دقت مشاهده کنید سپس یک بار درس را روخوانی کنید سوالات را با دقت مرور کنید و پاسخ ها را در کتاب پیدا کنید و فقط سوالات را در دفتر مطالعات بنویسید سوالات را دقت مطالعه و تمرین کنید انشاالله در فروردین ماه از این سوالات آزمون گرفته میشود . موفق و پیروز باشید مطالعات ششم - 21 اسفند ماه - درس 18
برای دریافت پاورپوینت مربوط به درس 18 اینجا را کلیک کنید
برای دریافت سوالات مربوط به درس 18 اینجا را کلیک کنید
دختران عزیزم پاور درس 18 را با دقت مشاهده کنید سپس یک بار درس را روخوانی کنید سوالات را با دقت مرور کنید و پاسخ ها را در کتاب پیدا کنید و فقط سوالات را در دفتر مطالعات بنویسید سوالات را دقت مطالعه و تمرین کنید انشاالله در فروردین ماه از این سوالات آزمون گرفته میشود . موفق و پیروز باشید

]]>
فارسی - چهارم - 21 اسفند 2020-03-11T04:21:03+01:00 2020-03-11T04:21:03+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/533 زهرا حسن داعی شروع آموزش فارسی( جلسه سوم)روخوانی صفحه ی۱۰۷فارسی خوانداری بخوان وحفظ کن،شعر امیدتکالیف:در دفتر فارسی بنویسید.۱- در باره ی پروین اعتصامی سه سطر تحقیق بنویسید.۲- با توجه به درس ۱۳ برای هر کدام از کلمه ها، یک هم خانواده، بنویسید:افکند، گفتن، مربی، جلال، الطاف، رهایی، باطله، متفکر، گرفتار، انداختن، دسته، عاشق، عدالت، پرورش، سطوح، حاکم، سپردن۳- ازدرس های یک، دو، سه املا بنویسید«از هر درس یک صفحه».۴- صفحه های ۸۲ و۸۱ نگارش را بنویسید.«پیش نویس ص۸۲ فراموش نشود.»۵- با توجه به درس سیزدهم، جدولی زیب شروع آموزش فارسی( جلسه سوم)
روخوانی صفحه ی۱۰۷فارسی خوانداری بخوان وحفظ کن،شعر امید
تکالیف:در دفتر فارسی بنویسید.

۱- در باره ی پروین اعتصامی سه سطر تحقیق بنویسید.
۲- با توجه به درس ۱۳ برای هر کدام از کلمه ها، یک هم خانواده، بنویسید:
افکند، گفتن، مربی، جلال، الطاف، رهایی، باطله، متفکر، گرفتار، انداختن، دسته، عاشق، عدالت، پرورش، سطوح، حاکم، سپردن
۳- ازدرس های یک، دو، سه املا بنویسید
«از هر درس یک صفحه».
۴- صفحه های ۸۲ و۸۱ نگارش را بنویسید.
«پیش نویس ص۸۲ فراموش نشود.»
۵- با توجه به درس سیزدهم، جدولی زیبا و با پانزده سؤال متنوع طرح کنید و پاسخ دهید.
سخن پایانی:
دختران گلم!
ازامروز تا پایان هفته ی بعد فرصت دارید، شعر امید را حفظ کنید و با نظارت اولیای محترم به صورت صدای ضبط شده، برای من ارسال نمایید. سلامت، شاد و پیروز باشید.
خدا نگهدار!
]]>
ریاضی چهارم - زاویه ها - 21 اسفند 2020-03-11T04:14:52+01:00 2020-03-11T04:14:52+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/532 زهرا حسن داعی گل های چهارم میدونین الان وقت چیه؟بله1- ارائه ی سوال های اضافی برای درس زاویه2- چک کردن فعالیت؛ کار در کلاس و تمرین های صفحه 84 و 85 کتابسوال های اضافی رو توی دفتر ریاضی تون بنویسید و پاسخ بدید تا فردا جوابهاش رو با هم چک کنیم.حالا موقعشه که جواب های خودت رو با جواب هایی که برات می فرستم ؛ مقایسه کنی . تیک بزن فراموش نکنعالیت صفحه 84دقت کن عزیزم، زاویه ای که با رنگ مشکی مشخص شده؛ حاصل جمع یا تفریق زاویه هایی است که خواسته است.جواب هر سوال، فقط به شکلی که من نشان داده ام نیست. ممکن است شما گل های چهارم میدونین الان وقت چیه؟
بله
1- ارائه ی سوال های اضافی برای درس زاویه
2- چک کردن فعالیت؛ کار در کلاس و تمرین های صفحه 84 و 85 کتاب
سوال های اضافی رو توی دفتر ریاضی تون بنویسید و پاسخ بدید تا فردا جوابهاش رو با هم چک کنیم.
حالا موقعشه که جواب های خودت رو با جواب هایی که برات می فرستم ؛ مقایسه کنی .
تیک بزن فراموش نکن
عالیت صفحه 84
دقت کن عزیزم، زاویه ای که با رنگ مشکی مشخص شده؛ حاصل جمع یا تفریق زاویه هایی است که خواسته است.
جواب هر سوال، فقط به شکلی که من نشان داده ام نیست. ممکن است شما جور دیگری نشان داده باشید ولی اندازه زاویه شکل شما با شکلی که من نشان داده ام یکی باشد.
مثل زاویه "بهرام" که براتون دو جور نمایش دادم.
کار در کلاس صفحه 85
من روی یکی از زاویه های مثلث سمت چپ نقاله گذاشتم؛ ببینش]]> ریاضی پنجم 21 اسفند نکایت از فصل پنج شروع فصل هفت 2020-03-11T04:06:54+01:00 2020-03-11T04:06:54+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/531 زهرا حسن داعی درس شیرین ریاضی- پایه پنجم چهارشنبه 21اسفندنکاتی از فصل پنجشروع فصل هفت برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید برای دریافت کلیپ آموزشی اینجا را کلیک کنید
درس شیرین ریاضی- پایه پنجم
چهارشنبه 21اسفند
نکاتی از فصل پنج
شروع فصل هفت
برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید
برای دریافت کلیپ آموزشی اینجا را کلیک کنید
]]> پاسخ سوالات علوم - سه شنبه 20 اسفند پایه پنجم 2020-03-11T04:05:25+01:00 2020-03-11T04:05:25+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/530 زهرا حسن داعی ]]> سوالات مطالعات - پایه پنجم -21 اسفند 2020-03-11T04:01:35+01:00 2020-03-11T04:01:35+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/529 زهرا حسن داعی نازنین دخترها برای اخر هفته کل کتابت رو مطالعه کن و از یکی از اعضای گل خانواده ات درخواست کن سوالات زیر را به صورت کتبی یا شفاهی ازت بپرسند.همه باید بدانند که تو عالی ترینی دختر درس خوان یادت باشه تا ظهر جمعه این کار حتما انجام شده باشه چون میخوام پاسخ نامه سوالات را اون موقع براتون بنویسم نازنین دخترها برای اخر هفته کل کتابت رو مطالعه کن و از یکی از اعضای گل خانواده ات درخواست کن سوالات زیر را به صورت کتبی یا شفاهی ازت بپرسند.
همه باید بدانند که تو عالی ترینی دختر درس خوان
یادت باشه تا ظهر جمعه این کار حتما انجام شده باشه چون میخوام پاسخ نامه سوالات را اون موقع براتون بنویسم
]]>
مطالعات پنجم - 21 اسفند 2020-03-11T03:59:57+01:00 2020-03-11T03:59:57+01:00 tag:http://farhangian1edu.mihanblog.com/post/528 زهرا حسن داعی درس مطالعاتچهارشنبه 21اسفندنازنین من پاسخ فعالیت های کتابت را با تصاویر زیر چک کن و با مشاهده فیلم در مورد جهت یابی قبله مطالبی بیاموز.میدانم  کاملا به نکات درس مسلط شده است
درس مطالعات
چهارشنبه 21اسفند
نازنین من
پاسخ فعالیت های کتابت را با تصاویر زیر چک کن و با مشاهده فیلم در مورد جهت یابی قبله مطالبی بیاموز.
میدانم  کاملا به نکات درس مسلط شده است
]]>